Meer informatie over het gebruik van kruistabellen in kwantitatief onderzoek

Kruistabellen of kruistabellen is een kwantitatieve onderzoeksmethode die geschikt is voor het analyseren van de relatie tussen twee of meer variabelen. Gegevens over variabelen worden vastgelegd in een tabel of matrix. Een voorbeeld wordt gebruikt om informatie over de variabele te verzamelen.

Het meest voorkomende type gegevens dat wordt verzameld in kruistabel is een telling van het voorkomen van de variabelen. Deze telling of dit nummer wordt frequentie genoemd. De matrix die wordt gebruikt om de frequentie van het voorkomen van de te bestuderen variabelen te laten zien, wordt genoemd. Een matrix wordt gebruikt om frequenties voor een bepaalde groep of aanduiding te tonen en te analyseren.

Moeilijkheid

Gemiddelde

Vereiste tijd

Enkele uren

Kruistabel biedt structuur voor kwantitatieve gegevens

Onbewerkte gegevens zijn gemakkelijker te beheren en te begrijpen wanneer ze structuur hebben. Met tabellen kunnen gegevens over variabelen worden georganiseerd. Deze tabellen worden vaak noodtabellen genoemd. Contingentie verwijst naar de mogelijkheid dat er een relatie bestaat.

Variabelen beschrijven een attribuut van een persoon, groep, plaats, ding of idee. Variabelen kunnen categorisch (kwalitatief) of kwantitatief zijn. Categorische variabelen zijn beschrijvend en geven vaak iets aan over de groep waaruit de gegevens zijn afgeleid. Voorbeelden van categorische variabelen zijn kenmerklabels of namen.

Bestudeer een variabele met kruistabellen

Onderzoekers verwijzen naar frequentietabellen met namen die het aantal of de rangschikking van variabelen aangeven die worden onderzocht. Een univariate frequentietabel toont gegevens over één variabele. Vaak worden de gegevens in een univariate tabel in groepen geplaatst die bestaan ​​uit een reeks waarden of aanduidingen die een waarde of rang hebben gekregen. De rangen worden vervolgens op volgorde gezet. Een voorbeeld van eenduidige gegevens zou de frequentie zijn waarmee studenten cijferpunten verdienen en in een categorie A, B, C of 4.0, 3.5, 3.0 vallen.

Bestudeer meerdere variabelen met kruistabellen

Wanneer een frequentietabel gegevens voor meer dan één variabele toont, wordt deze een gezamenlijke of bivariate contingentietabel genoemd. Bivariate frequentietabellen tonen gegevens vaak in een tweerichtingsrangschikking. Een voorbeeld van bivariate gegevens zou de frequentie zijn waarmee mensen uit verschillende regio's (noord, zuid, oost, west) van het land knapperige snackbars of taaie snackbars selecteren.

Een beetje meer over variabelen

Kwantitatieve variabelen kunnen in twee soorten worden onderverdeeld: discreet of continu. Discrete variabelen kunnen alleen een geheel getal zijn, dat wil zeggen een getal tussen nul en oneindig. Continue variabelen kunnen een van de mogelijke waarden zijn tussen de toegestane of overeengekomen maximale en minimale waarden in een bereik van waarden. Als algemene regel worden variabele typen - discreet of continu - niet samen gebruikt in dezelfde frequentieverdeling.

Kruistabellen maken vergelijkingen van frequentieverdelingen mogelijk

Gegevens van frequentieverdelingen kunnen ook visueel worden weergegeven, zoals in een grafiek. Verdelingen worden vergeleken door te kijken naar vier kenmerken van de gegevens: centrum, spreiding, vorm en onregelmatigheden. Midden verwijst naar het punt waarop de helft van de gegevens aan weerszijden van een centraal punt valt. Spread verwijst naar de variabiliteit van de gegevens, met een wijdverbreide indicatie van grotere variabiliteit dan een smalle spread. Vorm verwijst naar de symmetrie, scheefheid of pieken en dalen van de distributie. Onregelmatigheden verwijzen naar hiaten of uitschieters in het gegevenspatroon.

Kruistabulatiesoftware

Een aantal softwaretoepassingen is gespecialiseerd in kruistabelonderzoek. Het Greenbook, de gids voor kopers van marktonderzoeksdiensten, geeft 14 kruis-tabuleringsweergavesoftware weer in hun directory.

Bekijk de video: Statistiek: Soorten variabelen - Wiskunjeleren (Januari- 2020).

Loading...