Canadese belastinginfo

Bijna elke kleine ondernemer overweegt om zijn bedrijf op een bepaald punt al dan niet op te nemen. Er zijn een aantal voordelen aan incorporatie, maar er zijn ook enkele nadelen, zoals we in dit artikel zullen onderzoeken. Merk op dat de vorm van bedrijfseigendom niet voor altijd is vastgelegd; u kunt de juridische structuur van uw bedrijf wijzigen naarmate het groeit.

Lees Verder

Wat er gebeurt als u laat in Canada aangifte doet, hangt ervan af of u uiteindelijk meer belasting betaalt als u aangifte doet. Individuele belastingplichtige filers (inclusief eenmanszaken en partners), die hun belasting laat indienen en een saldo verschuldigd zijn aan de Canada Revenue Agency (CRA), worden onderworpen aan een boetes voor te late indiening: 5% van uw verschuldigde saldo, plus 1% van uw saldo verschuldigd voor elke maand dat de aangifte te laat is, tot een maximum van 12 maanden. Als u in een van de drie voorgaande belastingjaren al een boete voor te late indiening in rekening is gebracht, wordt de boete verhoogd tot: 10% van uw saldo, plus 2% van uw saldo voor elke maand dat de aangifte te laat is, tot een maximum van 20 maanden Uiteraard wilt u uw belastingaangifte indienen en uw verschuldigde saldo op tijd betalen als u kunt.

Lees Verder

Hebt u het afgelopen belastingjaar een voertuig voor zakelijke doeleinden gebruikt? In dit artikel wordt uitgelegd welke kostenclaims voor motorvoertuigen u kunt doen met betrekking tot inkomstenbelasting in Canada en wat voor soort documentatie u nodig hebt om uw onkostendeclaratie te ondersteunen. Houd er rekening mee dat de voorbeelden in dit artikel beschrijven hoe u auto-uitgaven van Canada Revenue Agency (CRA) kunt invoeren op de individuele belastingaangifte T1-inkomsten (gebruikt door eenmanszaken en partnerschappen).

Lees Verder

Als u uw Canadese inkomstenbelasting indient als een eenmanszaak of partner, met behulp van de T1 belastingaangifte, wanneer u formulier T2125 (Overzicht van zakelijke of professionele activiteiten) invult, worden er verschillende zakelijke kosten vermeld. Als uw bedrijfskosten hoger zijn dan uw bedrijfsinkomsten, boekt u een zakelijk verlies op dit formulier.

Lees Verder

Als u een klein Canadees bedrijf heeft, moet u elk jaar een aangifte inkomstenbelasting indienen. Onderdeel van het runnen van een succesvol bedrijf is weten hoe Canadese inkomstenbelasting wordt ingediend en voorbereid, wat u kan helpen het beste rendement te behalen. Dit omvat inzicht in welke bedrijfskosten in aanmerking komen als legitieme Canadese aftrekposten voor inkomstenbelasting, evenals weten hoe deze aftrek te maximaliseren.

Lees Verder

Is uw bedrijf vrijgesteld? ••• Jetta Productions / Getty Images Als u goederen en diensten verkoopt in Canada, moet u klanten de goederen- en dienstenbelasting (GST) of de geharmoniseerde omzetbelasting (HST) in rekening brengen, tenzij uw bedrijf als uitzondering in aanmerking komt. Momenteel is de GST met 5% een federale belasting die in alle provincies en gebieden in Canada wordt geheven op zowel producten als diensten, hetzij op zichzelf of als onderdeel van de HST.

Lees Verder

RST-belasting en uw kleine onderneming ••• Image (c) Dave Reede / Getty Images Als u een detailhandel bezit in de provincie British Columbia (BC), Saskatchewan, Quebec of Manitoba, moet u provinciale omzetbelasting (PST) in rekening brengen alle verkochte items⁠, behalve vrijgesteld⁠, in aanvulling op de federale goederen- en dienstenbelasting (GST.

Lees Verder

Claim kapitaalkostenvergoeding op uw bedrijfsvoertuig ••• Thomas Barwick / Getty Images Bedrijfsvoertuigen in Canada kunnen worden afgeschreven op het moment van belasting met Formulier T2125, Overzicht van zakelijke of professionele activiteiten. Deze kosten kunnen worden geclaimd door de Capital Cost Allowance (CCA) te berekenen op uw Canadese aangifte inkomstenbelasting.

Lees Verder

Een goederen- en dienstenbelastingnummer (GST) is een uniek belastingidentificatienummer dat door het Canada Revenue Agency (CRA) aan een bedrijf wordt toegekend. Het is ook bekend als een bedrijfsnummer (BN), omdat het niet alleen wordt gebruikt om GST en geharmoniseerde omzetbelasting (HST) te innen, te rapporteren en af ​​te dragen, maar ook andere zakelijke transacties identificeert die uw bedrijf met de CRA heeft.

Lees Verder

Provinciale HST-tarieven & wie moet het in rekening brengen ••• Image (c) Fanatic Studio / Getty Images Geharmoniseerde omzetbelasting (HST) is een consumentenbelasting die voortvloeit uit een combinatie van de Canadese federale goederen- en dienstenbelasting (GST) en provinciale omzetbelasting (PST). Het wordt verzameld door het Canada Revenue Agency (CRA), dat vervolgens de juiste bedragen overmaakt aan deelnemende provincies.

Lees Verder

Wat gebeurt er als u uw vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting niet kunt betalen in Canada? Eerst moet u ervoor zorgen dat u op tijd bestand indient. Zelfs als u meer belasting verschuldigd bent dan u kunt betalen vóór de deadline voor het indienen van inkomstenbelasting, moet u uw aangifte inkomstenbelasting op tijd indienen om boetes voor te late indiening te voorkomen. Zodra het Canada Revenue Agency (CRA) uw aangifte inkomstenbelasting heeft verwerkt, ontvangt u een aanslagbiljet.

Lees Verder

Het runnen van een thuisbedrijf in Canada is net als elk ander bedrijf als het gaat om inkomstenbelasting. Ervan uitgaande dat u een inkomen hebt om het af te schrijven en u zich aan de regels houdt, kunt u tal van zakelijke kosten aftrekken, waardoor het bedrag aan inkomstenbelasting wordt verlaagd. Een van de voordelen van het runnen van een thuisbedrijf is dat u extra inkomstenbelastingaftrek kunt doen.

Lees Verder

Ontario heft een geharmoniseerde omzetbelasting (HST) in tegenstelling tot het gebruik van een provinciale omzetbelasting en federale goederen- en dienstenbelasting (PST / GST). Dit heeft gevolgen voor bedrijven in Ontario of voor het verzenden van goederen naar de provincie. Andere provincies in Canada die de HST gebruiken, zijn New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland en Labrador en Prince Edward Island.

Lees Verder

Online bedrijven in Canada worden net zo belast als offline, fysieke bedrijven, dus moeten ze meestal de omzetbelasting van andere provincies in rekening brengen en betalen. Verschillende regels in verschillende provincies kunnen het proces ingewikkeld maken. Er zijn kleine bedrijven die het extra papierwerk en de boekhouding rond online verkopen kunnen omzeilen.

Lees Verder

De meeste Canadese inkomstenbelasting wordt binnen twee weken tot 16 weken uitgegeven, afhankelijk van het soort aangifte en wanneer u het hebt ingediend, volgens de Canada Revenue Agency (CRA). Wanneer u uw belastingaangifte indient op of vóór uw vervaldatum, stuurt CRA een aanslagbiljet en eventuele toepasselijke terugbetaling binnen: Twee weken na ontvangst van uw elektronisch ingediende aangifte Acht weken na ontvangst van uw papieren aangifte 16 weken na ontvangst van uw niet-ingezeten papier ingevoerde terugkeer De CRA zegt ook dat terugbetalingen sneller zijn als u ervoor kiest om directe storting te gebruiken.

Lees Verder

Het is altijd een bevredigend moment wanneer u op de verzendknop drukt en uw Canadese inkomstenbelasting efile - tenzij het een van die momenten is dat u zich achteraf realiseert dat u een fout hebt gemaakt en niet zo snel op de knop had moeten drukken. U hebt nog wat bonnen gevonden of de verkeerde klasse gebruikt toen u bijvoorbeeld uw kapitaalkostenvergoeding aan het berekenen was.

Lees Verder

Volg de Canada Revenue Agency (CRA) regels voor schenkbelasting en geef uw werknemers geschenken in plaats van geldbonussen, en zowel u als uw werknemer zullen profiteren van uw Canadese inkomstenbelasting. Werkgevers kunnen de totale kosten van het geschenk gebruiken als belastingaftrek en werknemers hoeven de kosten van het geschenk niet aan te geven als onderdeel van hun belastbaar inkomen.

Lees Verder

Wat u als een hobby beschouwt, kan een bedrijf zijn in de ogen van de Canada Revenue Agency (CRA). Als u er winst uit haalt, wordt dit beschouwd als bedrijfsinkomen. Je ziet misschien niet wat je doet als een bedrijf, maar de CRA definieert een bedrijf als 'elke activiteit die je doet voor winst.

Lees Verder

Wanneer u uw T2 vennootschapsbelastingformulier invult, is een van de eerste dingen die u moet doen een vakje aanvinken dat aangeeft welk type Canadese onderneming de onderneming was aan het einde van het belastingjaar. De Canadese gecontroleerde particuliere onderneming (CCPC) is het vakje dat u wilt aankruisen; het is het type bedrijf dat de beste deal voor de vennootschapsbelasting krijgt.

Lees Verder

De algemene index van financiële informatie (GIFI) is een systeem dat een unieke code toewijst aan een lijst met items die vaak worden aangetroffen in de resultatenrekeningen, balansen en overzichten van ingehouden winsten van het bedrijf. De lijst is gemaakt door het Canada Revenue Agency (CRA) in 1999. Gebruik van de gebruikte GIFI Het doel van de GIFI is om de CRA in staat te stellen financiële informatie efficiënter te verzamelen en te verwerken; Zo laat de GIFI de CRA bijvoorbeeld belastinginformatie elektronisch valideren in plaats van handmatig.

Lees Verder